Laster inn bilder /images/slideshow/1/
 • 20012012_123310.jpg
 • 28112011_202228.jpg
 • 20012012_112319.jpg
 • 20012012_115105.jpg
 • 20012012_114723.jpg
 • 20012012_113645.jpg
 • 18012012_110105.jpg

Innovative technology for a better world


Få vårt nyhetsbrev
Tidligere nyhetsbrev

Bli medlem

Medlemskap i Electronic Coast og derigjennom NCE Micro- and nanotechnology (MNT) betyr medlemskap i en teknologi- og kunnskapsklynge hvor vi jobber for økt grad av samhandling og innovasjon blant våre partnere og medlemmer.

 

Internasjonal forskning viser at deltakelse i næringsklynger fører til høyere sysselsetting, større økonomisk vekst og bedre produktivitet. Innovasjon i form av ny teknologi, nye produkter og nye tjenester springer oftere ut av næringsklynger enn av virksomheter som står utenfor klynger.

Samarbeid med relaterte og nærliggende bedrifter kan gi din bedrift:

 • Større markedsandel
 • Forbedret teknologi
 • Kostnadsbesparelser
 • Økt tilgang på ressurser og kompetanse

Hvem kan bli medlem i Electronic Coast og NCE MNT?

Alle organisasjoner etablert i Norge som leverer produkter eller tjenester i eller til elektronikk, IKT eller MNT-industrien, eller som har til intensjon å gjøre det, kan være medlem i NCE MNT.

Selskaper som betraktes som særs viktige for utvikling av klyngen, samt kompetanseinstitusjoner og myndigheter kan tas opp som partnere.

 

Relevante oppstartsbedrifter kan tas opp på særskilte vilkår.

 

Medlemsavtale

Medlemskap forutsetter at vilkårene i medlemsavtalen aksepteres.

 

Hva koster medlemskap?

Medlemmene betaler bidrag som er fastsatt på medlemmenes generalforsamling.

Gjeldende bidragsnivåer:

 

Stor bedrift NOK 75.000,- per år samt min 400 timer egeninnsats

Mellomstor bedrift NOK 45.000,- per år samt min 200 timer egeninnsats

Mindre bedrift NOK 10.000,- per år samt min 140 timer egeninnsats

Gründerbedrift/Inkubatorbedrift samt min   2.000,- per år Min 70 timer egeninnsats

 

Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Midlene benyttes til å støtte samarbeidsprosjekter bedriftene deltar i. 

 

Søknad

Fyll ut skjemaet under for å søke om medlemskap.

Firmanavn
Orgnr
Telefon
Epost
Webside
Antall ansatte
Fakturaadresse
Besøksadresse
Omsetning
Hovedprodukter / tjenester
Annen info