Laster inn bilder /images/slideshow/1/
  • 20012012_115105.jpg
  • 20012012_113645.jpg
  • 20012012_123310.jpg
  • 20012012_112319.jpg
  • 18012012_110105.jpg
  • 28112011_202228.jpg
  • 20012012_114723.jpg

Innovative technology for a better world


Få vårt nyhetsbrev
Tidligere nyhetsbrev
Design it! - workshop 14. september
29.08.2017

I samarbeid med Einar Hareide etablerer vi nå en designgruppe for klyngen, arbeidstittel DG11B.  

Deltakelse er åpent for alle medlemmer av Electronic Coast, både etablerte bedrifter og oppstartsbedrifter. Tverrfaglig sammensetning er ønskelig, interesse og engasjement likeså.

Ambisjonen er å ha et kreativt forum for utsjekk av ideer og konsepter, der vi samtidig utvikler evnen til samarbeid og kompetanseoppbygging rundt design tenkning – spesielt i forståelsen å forenkle, å bruke, og å forstå.

 

Første samling blir den 14. sept kl 0900 på Verify the Solution, Langmyra 11b, 3185 Skoppum. Programmet vil bestå av et foredrag - åpent for alle medlemmer - og en lukket workshop der en del inviterte deltakere blir med. 

 

Agenda

 

Del 1     Åpent for alle påmeldte 

0830      Ankomst

0835      Velkommen & kort om designgruppen v/Roger Dalseg

0840      Introduksjon til Design Thinking v/Einar Hareide

0955      Benstrekk & diskusjon, kaffe og noe å bite i

 

Del 2     Lukket workshop (kun for inviterte)

1030      Case – vi går gjennom og jobber med en konkret teknologiidé. 

1130      Enkel lunsj

1230      Avslutning

 

Arrangementet er fullt, påmelding er ikke lengre mulig. Ta kontakt direkte med Roger Dalseg dersom du er spesielt interessert i å bli med i DG11B.

 

Vi minner samtidig om å delta på MTI Technology Award kl 1400 – 1600 på Verify the Solution. 

      

Nyhetsarkiv