Laster inn bilder /images/slideshow/1/
 • 28112011_202228.jpg
 • 20012012_113645.jpg
 • 20012012_123310.jpg
 • 20012012_114723.jpg
 • 20012012_115105.jpg
 • 20012012_112319.jpg
 • 18012012_110105.jpg

Innovative technology for a better world


Få vårt nyhetsbrev
Tidligere nyhetsbrev
HSN får 14.1 MNOK til autonomisamarbeid
11.12.2017

HSN er en av 7 norske læresteder som får prosjektmidler fra Norges forskningsråd for å skaffe frem ny kompetanse næringslivet trenger

HSNs Kapasitetsløft gis for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) med tilsammen 14,1 millioner kroner over tre år. 

Totalt deler Forskningsrådet ut 80 millioner kroner til sju langsiktige prosjekter som skal styrke forskningskapasiteten på områder som er av særlig betydning for næringslivet i disse regionene.  Prosjektene skal bidra til at norske regioner styrker sin evne til å omstille seg, ved at forskningsmiljøer jobber mer aktivt med de problemstillingene bedriftene i regionen er opptatt av. 

 

-Regjeringen er opptatt av å øke næringslivets konkurransekraft i regionene ved å styrke koblingen til forskning og utdanning. Med disse prosjektene og en støtte på totalt 80 millioner kroner legger vi en god ramme for mange spennende prosjekter i årene fremover, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

 

Disse sju prosjektene får penger:

 • NTNU: Brohode Havbruk 2050, (Trøndelag/Midt-Norge) 11,3 millioner kroner
 • Høgkulen på Vestlandet: Teknoløft Sogn og Fjordane, (Sogn og Fjordane) 13 millioner kroner
 • Høyskolen Sør-Øst Norge Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer, (Buskerud, Telemark, Vestfold) 14,1 millioner kroner
 • Arktisk Universitet: Kompetansesenter for bygge- og anleggsvirksomhet i nordområdene, (Nordland, Troms, Finnmark) 13,7 millioner kroner
 • Universitetet i Stavanger: Kompetanseløft tunellsikkerhet, (Rogaland), 5,8 millioner kroner
 • UNI Research: Kapasitetsløft for bærekraftig og innovativ sjømatproduksjon, (Hordaland) 12 millioner kroner
 • Universitetet i Stavanger: Smart energi hub, (Rogaland), 10 millioner kroner

Pengene kan brukes på rekruttering av nye forskere, studietilbud, etter og videreutdanningstilbud, til at næringslivet kan få låne forskere, til studentoppgaver eller til lån av personer fra næringsliv til forskning. 

 

Om HSN prosjektet

Prosjektet Kapasitetsløft for økt kompetanse og utnyttelse av autonome systemer i transport og prosessindustrien tar utgangspunkt i behov hos det regionale næringslivet, samtidig som det bidrar til nasjonal kompetansebygging. Forskere og bedrifter skal jobbe sammen om datasikkerhet i autonome systemer, maskinlære, logistikk og havneoperasjoner.  De tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold bidrar tungt med midler. 
     

Nyhetsarkiv