Laster inn bilder /images/slideshow/1/
  • 28112011_202228.jpg
  • 20012012_112319.jpg
  • 20012012_123310.jpg
  • 20012012_113645.jpg
  • 20012012_114723.jpg
  • 18012012_110105.jpg
  • 20012012_115105.jpg

Innovative technology for a better world


Få vårt nyhetsbrev
Tidligere nyhetsbrev
Støtte til nye prosjektideer i klyngen
21.01.2014

NCE MNT har to ordninger som skal stimulere til nye samarbeidsprosjekter, dette er Nye prosjekter og Innovasjonsramme.  Begge er ordninger som skal utløse økt samarbeid mellom medlemsbedriftene. Det finnes et stort og uforløst potensial for innovasjon i klyngen gjennom nye koblinger og innretning mot nye kunder og markedsmuligheter. 


Nye prosjekter

Styringsgruppen har satt av 1 million til nye prosjekter, for samarbeid:

- mellom to eller flere medlemsbedrifter,

- eller mellom minst en medlemsbedrift og ett FOU-miljø.


Ambisjonen er å få på plass 4 - 6 gode nye prosjekter per år.


Søknader

behandles fortløpende av prosjektets styringsgruppe. Søknadsmal finner du her

Send søknaden og eventuelle spørsmål til roger.dalseg@nce-mnt.no, ta gjerne kontakt for nærmere avklaring på forhånd.  

 

Innovasjonsramme

Innovasjonsrammen fra Innovasjon Norge skal stimulere til økt innovasjonshastiget i NCE-miljøene. Dette øker mulighetene for realisering av klyngens samarbeidsprosjekter vesentlig. Les mer om hvordan her.

 

 

Kriterier for tildeling (for begge ordninger)

Forankring i klyngen, team og medlemsbedrifter

Innovasjon og verdiskapingspotensial

Nye markedsmuligheter

Felles interesse og nytte for klyngens utvikling


Sluttrapport

En oppsummering av prosjektet presenteres i styringsgruppen, med key findings og videre bruk av resultatene. Midlene skal matches med minst 50% egeninnsats fra deltakende bedrifter.  


Midlene utbetales etter godkjente innrapporterte timer, hvorav de siste 25% av støtten utbetales etter sluttrapportering i styringsgruppen.

      

Nyhetsarkiv